Overvektskirurgi i Riga, Latvia! Seriøst, rimelig, kort ventetid, og ikke minst trygt.

Vi forstår at fedmekirurgi kan være et vanskelig valg.

Og hver person som lider av overvektsproblem er på utkikk etter fedmeoperasjon og den best kvalifiserte kirurgen. Mange er også usikre på sykehuset som ligger i andre land, og bare det å gjøre en overvektskirurgi i utlandet, kan virke skremmende. Vi forstår dine bekymringer, men vi kan forsikre deg om at vår klinikk garanterer deg at du vil bli fornøyd med overvektskirurgien du kommer til oss for å gjøre. Dette kan vi garantere deg, fordi vi har det beste og mest erfarne kirurg teamet i Europa. Våre kirurger er de best kvalifiserte innen overvektskirurgi i Baltikum. En av kirurgene har blitt hentet inn for å gjøre fedmekirurgi på et privat sykehus her i Norge pga hans dyktighet. Vi garanterer deg også at vi vil følge deg opp i 3 år etter gjennomført fedmekirurgi, og med dette mene det at pasientkoordinator Leif kan kontaktes inntil 3 år etter operasjonen om det er noe du lurer på og ønsker å snakke om. Vi som driver dette, har selv gjennomgått fedmeoperasjon, og VET derfor hva du behøver, og har krav på.

BASIC FORSIKRING - inkludert i den grunnleggende kirurgi pakken

Ansvarsforsikring fra legen er inkludert i den grunnleggende Gastric Sleeve, Gastric Bypass og Pouch Resizing kirurgi-pakken. Dette betyr at sykehuset har en ansvarsforsikring for ekstra medisinske prosedyrer som må gjøres i Riga, i inntil 6 mnd etter operasjonen, og den dekker kostnader opp til 30 000 Euro. Denne forsikringen gjelder i tilfeller der kirurgen har skyld i evt komplikasjoner, og vil dekke evt re operasjoner, andre behandlinger osv, OM det er påvist at kirurgen i Riga har gjort en feil.

Når du leser pasientinformasjons dokument vi sender til deg når du vurderer å gjøre en overvektsoperasjon i Riga med oss, vil du se at det potensielt finnes en risiko for mindre postoperative og lengre postoperative komplikasjoner. Ut ifra våre erfaringer, kan det være opp til 2-3% av pasientene som får komplikasjoner etter at de har returnert til Norge, og dvs, at 97-98% av pasientene ikke får noen komplikasjoner. Av erfaring, vil disse 2-3% av tilfellene som får komplikasjoner, skje fra rundt noen dager - og opptil 2 uker etter hjemkomst. OM det skjer at en person får feber, smerter eller lignende, må de umiddelbart kontakte fastlegen / sykehuset i Norge, og søke hjelp der. Det offentlige systemet i Norge er pliktig å hjelpe alle gratis, og det spiller ingen rolle om du har gjort kirurgi i Norge eller i utlandet.

Hvis det viser seg at det har blitt gjort en stor feil av kirurgen i Riga, og det har blitt gjort ny kirurgi i Norge for å rette opp komplikasjonen etter slankeoperasjon i Riga, vil da den grunnleggende kirurgi pakke-prisen, på kr. 58900 kroner tilbakeføres til pasienten. For ordens skyld, kan CRP (som måler infeksjonen i kroppen) verdiene være høyere enn normalt ved utskrivning fra sykehuset. Høyere CRP kan ikke tolkes som at dette er en feil av lege / sykehus, dette fordi det en Worldwide og europeisk praksis til å slippe ut pasienter fra sykehusene etter slankeoperasjoner med høyere CRP. Dette er bare kroppens reaksjon på operasjonen, og BØR gå tilbake til det normale innen kort tid.

ALLE OPERASJONER BLIR SPILT INN PÅ VIDEO, OG BLIR OPPBEVART PÅ SYKEHUSET I TILFELLE DET SKULLE BLI STILT SPØRSMÅL OM HVORVIDT KIRURGEN HAR GJORT EN FEIL ELLER IKKE.

Så langt har vi aldri hatt tilfeller der denne forsikring vil gjelde, fordi kirurgen og teamet hans, er svært erfarne, og gjør ingen store feil, men det er godt å vite at en slik ansvarsforsikring finnes, og du får den uten ekstra kostnader.

I dagens praksis er det vanlig at disse «basic» forsikringene bare dekker evt ekstra operasjoner osv, pga komplikasjoner som har oppstått fordi kirurg har gjort feil, og det er den samme praksis som pasientene mottar i private sykehus her hjemme i Norge.

Beklageligvis er fedme i Norge høyt utbredt, og mange strever med å nå sin trivselsvekt

Desverre så er det mange som sliter med fedme i Norge. De fleste pasientene som vurderer å ta en fedmeoperasjon i utlandet eller her til lands, har hatt fedme å slite med i lang tid, mange av oss har opp gjennom årene opparbeidet oss ekstrem fedme. Man har forsøkt flere slankekurer med godt resultat under selve kuren, men så har kiloene kommet sigende på igjen, etter at man har begynt å spise normal mat. Dette resulterer i at man gjerne får noen kilo i tillegg. Man føler seg beglodd og er utilpass, og mange stenger seg inne og trøstespiser. Med andre ord kan man si at en er i en virkelig ond sirkel, og flere vurderer også om det er verdt å leve lengre. De fleste er veldig kritisk til operasjoner, og dette gjelder ennu mer når operasjonen skal skje utenlands. Dette er vel og bra, fordi som i de flest næringer, så fins det useriøse firma i denne bransjen også. Vi er seriøse, og kan vise til gode referanser. Pasientene som vi snakker om her, valgte å ta bariatrisk kirurgi ved vårt sykehus, og de er kjempefornøyd med behandlingen de fikk. Det er også slik at det er mange som skriver (tilbakemeldinger og hilser til personalet på sykehuset som var både hensynsfulle, ydmyk og ikke minst viste dem stor respekt under oppholdet) gjennom oss. Oplevelsen av sykehuset og de ansatte er selvfølgelig like viktig som selve operasjonen. Pasientene skal føle seg velkommen og trygg på alle måter. Trivsel og samarbeidet med personalet er også faktorer som spiller en stor rolle. Det er derfor veldig oppmuntrende for oss å få disse tilbakemeldingene, og det fører jo også til at vi blir ennu mer bevist på viktigheten av å ivareta våre pasienter på en god måte.

Ta tak i deg selv, gjør noe med fedme før det går over styr og det er for sent. Ta kontakt, vi er her for å hjelpe deg.